Galerie 2007

12.4.2017 Anděl stromu (Zrcadlení) - PRODÁNO

Vyrůstá ze Země nahoru k Nebesům, má tu své srdce a věčný dům. Mává ti na pozdrav a otvírá náruč, stačí jen obejmout anděla stromu, dá ti dost síly a jablíčko k tomu. Tichounce, tiše a po špičkách vstup spolu s andělem do léčivého kruhu, poslouchej vítr v korunách stromů, ta známá písnička volá tě domů ... více

12.4.2017 Apollónův léčivý oltář (Přísaha) - PRODÁNO

Přijď každý kdo chceš přijít a uzdraven být. Hlubokou očistou těla i ducha vystoupáš po schodech Poznání. Polož se na oltář a obětuj ohni své jediné a pravé Poslání. (tvořeno na řeckém ostrově Kós , rodišti Hippokrata) více

12.4.2017 Dar přílivu (Tiché dávání)

Tisíce darů v přílivu beze slov. Prosté bohatství Dávání. Tam někde hluboko uslyšíš jak v andělských tóninách odevšad zní. Buď mistrem tónů i mistrem Dávání, pak zdálky i zblízka uslyšíš anděla a jeho tiché stříbrné volání. (tvořeno na řeckém ostrově Kós, rodišti Hippokrata) více

12.4.2017 Harmonie dýchání (Solná jeskyně) - PRODÁNO

Tam někde hluboko, až na dně modrého zrcadlení, přilétá anděl uprostřed snění. Chce být jen s tebou, a přesto tu není. V barevné jeskyni nese ti náruč živoucí soli, ta náruč je horká a vyléčí všechno co tě tak bolí ... Natáhni ruku a ucítíš pohlazení od toho anděla, který je s tebou a přesto tu není ... více

12.4.2017 Jasná představa (Moudrost nebe)

Vysoko na Nebi, skoro až u Sluníčka, pokorně a tiše sedí a čeká. Dívá se na Zemi a na to co teprve přijde. Sní o duze a tom jak by to vše mělo být. Stačí jen zaostřit na ten okamžik, okamžik startu, a do svých rukou pevně tu představu o štěstí uchopit ... více

12.4.2017 Očista země (Pochopení) - PRODÁNO

Každý den přichází z věčného Nebe očista Země a také tebe. Kapička vláhy a štěstí z čistého pramene očistí tvou duši od všeho strádání, lpění a hledání. Raduj se a zpívej, buď čistý jak křišťál. Právě teď se Nebe dotýká Země a zchlazuje a omývá její rozpálenou tvář. Pochop ten koloběh průzračné očisty, vše je tu pro tebe, tak mocný jsi ty ... více

12.4.2017 Rozhovor s vodní hladinou (Plynutí času) - PRODÁNO

Pomalu plyne voda a čas a někdy tichounký ozve se hlas. Hlas tvého srdce i zapomnění, vzpomínka na to, co dávno není. Pluj s vodní hladinou klidně a tiše, nechej se donést do světelné říše. Do říše snů, vizí a přání, naslouchej srdci, co ti v tom brání? S pokorou odevzdej světelné říši jedno i dvě velká přání ... více

12.4.2017 Svatyně srdce (Zrození pro lásku) - DAROVÁNO

Vyrostla na louce, jak prostinká kaple zrozená pro lásku a naději. Opatruj dobře ten malý zázrak, svatyni srdce nejdražší. Vesmír ti požehná a dá věčné světlo té malé svatyni zrozené pro lásku. Naplň tu svatyni horoucím světlem, otevři náruč a oči své, požehnej Světlu, Nebi i Zemi, ten největší poklad je srdce tvé! více

12.4.2017 Uprostřed snů (Obzor pro štěstí) - PRODÁNO

Byl jeden kouzelný, překrásný zámek hluboko ve snu ukrytý. V tom zámku přebývá láska a štěstí, a cestu tam znáš jenom ty. Svítí tam světlo i když se setmí, na cestu tomu, kdo vždycky najde cestičku domů. více

pastelovysvet > Galerie > Galerie 2007

Jarmila Beranová

Pujmanové 881/27, 140 00
Praha 4
+420 261 226 474
+420 606 118 857
 
(Objednávky)

 

 

 

 

Zápis o ochranné známce “Pastelový svět”

Zoom gallery

Staňte se mými přáteli na facebooku

Objednávkový formulář

Všechny údaje jsou povinné.

 

 

Videa & Audio Jarmily Beranové


Pastelová poselství na rok 2022


Něco málo z mé tvorby – obrazová meditace


Mezi nebem a zemí s Jarmilou Beranovou


Pastelový svět Jarmily Beranové z veletrhu Svět knihy 2016


video z Top TV 6.4.2007