Galerie 2007

12.4.2017 Anděl stromu (Zrcadlení) - PRODÁNO

Vyrůstá ze Země nahoru k Nebesům, má tu své srdce a věčný dům. Mává ti na pozdrav a otvírá náruč, stačí jen obejmout anděla stromu, dá ti dost síly a jablíčko k tomu. Tichounce, tiše a po špičkách vstup spolu s andělem do léčivého kruhu, poslouchej vítr v korunách stromů, ta známá písnička volá tě domů ... více

12.4.2017 Apollónův léčivý oltář (Přísaha) - PRODÁNO

Přijď každý kdo chceš přijít a uzdraven být. Hlubokou očistou těla i ducha vystoupáš po schodech Poznání. Polož se na oltář a obětuj ohni své jediné a pravé Poslání. (tvořeno na řeckém ostrově Kós , rodišti Hippokrata) více

12.4.2017 Dar přílivu (Tiché dávání)

Tisíce darů v přílivu beze slov. Prosté bohatství Dávání. Tam někde hluboko uslyšíš jak v andělských tóninách odevšad zní. Buď mistrem tónů i mistrem Dávání, pak zdálky i zblízka uslyšíš anděla a jeho tiché stříbrné volání. (tvořeno na řeckém ostrově Kós, rodišti Hippokrata) více

12.4.2017 Harmonie dýchání (Solná jeskyně) - PRODÁNO

Tam někde hluboko, až na dně modrého zrcadlení, přilétá anděl uprostřed snění. Chce být jen s tebou, a přesto tu není. V barevné jeskyni nese ti náruč živoucí soli, ta náruč je horká a vyléčí všechno co tě tak bolí ... Natáhni ruku a ucítíš pohlazení od toho anděla, který je s tebou a přesto tu není ... více

12.4.2017 Jasná představa (Moudrost nebe)

Vysoko na Nebi, skoro až u Sluníčka, pokorně a tiše sedí a čeká. Dívá se na Zemi a na to co teprve přijde. Sní o duze a tom jak by to vše mělo být. Stačí jen zaostřit na ten okamžik, okamžik startu, a do svých rukou pevně tu představu o štěstí uchopit ... více

12.4.2017 Očista země (Pochopení) - PRODÁNO

Každý den přichází z věčného Nebe očista Země a také tebe. Kapička vláhy a štěstí z čistého pramene očistí tvou duši od všeho strádání, lpění a hledání. Raduj se a zpívej, buď čistý jak křišťál. Právě teď se Nebe dotýká Země a zchlazuje a omývá její rozpálenou tvář. Pochop ten koloběh průzračné očisty, vše je tu pro tebe, tak mocný jsi ty ... více

12.4.2017 Rozhovor s vodní hladinou (Plynutí času) - PRODÁNO

Pomalu plyne voda a čas a někdy tichounký ozve se hlas. Hlas tvého srdce i zapomnění, vzpomínka na to, co dávno není. Pluj s vodní hladinou klidně a tiše, nechej se donést do světelné říše. Do říše snů, vizí a přání, naslouchej srdci, co ti v tom brání? S pokorou odevzdej světelné říši jedno i dvě velká přání ... více

12.4.2017 Svatyně srdce (Zrození pro lásku) - DAROVÁNO

Vyrostla na louce, jak prostinká kaple zrozená pro lásku a naději. Opatruj dobře ten malý zázrak, svatyni srdce nejdražší. Vesmír ti požehná a dá věčné světlo té malé svatyni zrozené pro lásku. Naplň tu svatyni horoucím světlem, otevři náruč a oči své, požehnej Světlu, Nebi i Zemi, ten největší poklad je srdce tvé! více

12.4.2017 Uprostřed snů (Obzor pro štěstí) - PRODÁNO

Byl jeden kouzelný, překrásný zámek hluboko ve snu ukrytý. V tom zámku přebývá láska a štěstí, a cestu tam znáš jenom ty. Svítí tam světlo i když se setmí, na cestu tomu, kdo vždycky najde cestičku domů. více

pastelovysvet > Galerie > Galerie 2007

Jarmila Beranová

Pujmanové 881/27, 140 00
Praha 4
+420 261 226 474
+420 606 118 857

 

 

 

 

Zápis o ochranné známce “Pastelový svět”

Zoom gallery

Staňte se mými přáteli na facebooku

Objednávkový formulář

Klikněte na obrázek pro jiný příklad
klikněte na obrázek pro jiný příklad
Všechny údaje jsou povinné.

 

 

Videa & Audio Jarmily Beranové


Pastelová poselství na rok 2022


Něco málo z mé tvorby – obrazová meditace


Mezi nebem a zemí s Jarmilou Beranovou


Pastelový svět Jarmily Beranové z veletrhu Svět knihy 2016


video z Top TV 6.4.2007